Strona
O firmie
Oferta firmy

Drogi

Podstawowym obszarem działalności PEUIM jest budownictwo drogowe. Firma realizuje projekty głównie na terenie województwa podlaskiego. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez PEUiM należą:

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno- Tykocin etap I (odcinek Krypno-Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn – Krypno, remont mostu przez rzekę Narew w m. Tykocin)
Data: maj 2010 r. Data końcowa: październik 2011 r. Wartość: 12,84 mln zł
W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowano przejazd kolejowy oraz 9-cio kilometrowy odcinek drogi, wybudowano 14 przepustów i przejść dla płazów oraz wyremontowano most na rzece Narew w m. Tykocin.
Rozbudowa drogi krajowej Nr 65 granica państwa – Ełk-Białystok-Bobrowniki – granica państwa na odcinku przejścia przez m. Waliły Stacja wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Data: listopad 2009 r. Data końcowa: październik 2010 r. Wartość: 26,7 mln zł
W ramach zadania przebudowano 3,3 km drogi krajowej, wybudowano nowy most na rzece Supraśl, wykonano ekrany akustyczne i oświetlenie drogi a także wykonano roboty branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.
Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 Zambrów – Bielsk Podlaski – granica państwa – Połowce na odcinku przejścia przez m. Brańsk
Data: kwiecień 2009 r. Data końcowa: październik 2010 r. Wartość: 30 mln zł
W ramach kontraktu zmodernizowano odcinek drogi krajowej przebiegające przez m. Brańsk o długości 3,75 km, kompleksowo przebudowano nawierzchnię jezdni, zmodernizowano sześć skrzyżowań, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy a także przebudowano sieć telefoniczną, oświetlenie, linie energetyczne i kanalizację deszczową.