Strona
Oferta firmy
O firmie
Kogo szukamy

Oferta firmy

Drogi

Podstawowym obszarem działalności PEUIM jest  budownictwo drogowe. Firma realizuje projekty głównie na terenie województwa podlaskiego.

Ulice

PEUiM jest uznaną marką w Białymstoku, dzięki przeprowadzeniu szeregu wysokiej jakości projektów budowlanych, w tym rekonstrukcji największych miejskich ulic.

Materiały budowlane

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. prowadzi działalność wykorzystując wytwórnie mas bitumicznych: MARINI E-TOWER 2500 – zlokalizowana w Białymstoku. Wytwórnia o wydajności 160 ton/h– posiada zautomatyzowany proces technologiczny umożliwiający dokładne dozowanie kruszyw, bitumu, wypełniacza jak i środków adhezyjnych oraz stabilizujących. Całość produkcji archiwizowana jest elektronicznie. Wytwórnia posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, co gwarantuje wysoką jakość produkcji.

Laboratorium

PEUiM Sp. z o.o. posiada Laboratorium Drogowe wyposażone w nowoczesny sprzęt do przeprowadzania badań właściwości materiałów drogowych i nawierzchni. W roku 2009 firma wdrożyła Zakładową Kontrolę Produkcji wg PN-EN 13108-21 co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.