Strona
O firmie
Oferta firmy

Ulice

PEUiM jest uznaną marką w Białymstoku, dzięki przeprowadzeniu szeregu wysokiej jakości projektów budowlanych, w tym rekonstrukcji największych miejskich ulic. Do sztandarowych projektów firmy zaliczyć można m.in.:

Przebudowa ulicy Generała St. Maczka w Białymstoku
Data: listopad 2009 r. Data końcowa: wrzesień 2011r. Wartość: 158,1 mln zł
Przebudowa ulicy Gen. St. Maczka prowadzącej w kierunku Warszawy jest realizowana ze względu na duże natężenie ruchu na całej jej długości. W celu zwiększenia przepustowości, ulica jest przebudowywana praktycznie od podstaw: drogę dwupasmową zastąpi czteropasmowa, wybudowane zostaną nowe wiadukty, chodniki i ścieżki rowerowe oraz zainstalowane nowe systemy inżynieryjne.
Przebudowa nawierzchni ulic: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowskiej, Knyszyńskiej, Narewskiej, Głowackiego i Owsianej w Białymstoku
Data: luty 2009 r. Data końcowa: sierpień 2010 r. Wartość: 41,25 mln zł
Podczas przebudowy ciągu ulic: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowskiej, Knyszyńskiej będących jednym z ważniejszych ciągów ulic Białegostoku przebudowane zostały cztery skrzyżowania, wybudowano nowy most oraz zmodernizowano i ulepszono nawierzchnię drogi, wybudowano nowe sygnalizacje świetlne, przebudowano infrastrukturę podziemną tj. kanał deszczowy, wodociąg, gazociąg, linie energetyczne, telekomunikacyjne i oświetlenie ulicy.
Przebudowa ul. Ciołkowskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Mickiewicza) i ul. Mickiewicza od ul. Ciołkowskiego do granic miasta Białegostoku
Data: 2008 r. Data końcowa: 2008 r. Wartość: 15,8 mln złotych
W ramach inwestycji przebudowano ok. 4 km ul. Mickiewicza (w tym ok. 1,5 km przebudowano na ulicę dwujezdniową o dwóch pasach ruchu), oraz przebudowano skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Ciołkowskiego oraz ul. Ciołkowskiego na długości ok. 400 m. W ramach robót wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodniki, ścieżkę rowerową. Wybudowano także kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.