Strona
Oferta firmy
O firmie
Kogo szukamy

Ulice

PEUiM jest uznaną marką w Białymstoku, dzięki przeprowadzeniu szeregu wysokiej jakości projektów budowlanych, w tym rekonstrukcji największych miejskich ulic. Do sztandarowych projektów firmy zaliczyć można m.in.:

Przebudowa ulicy Generała St. Maczka w Białymstoku

Data: listopad 2009 – wrzesień 2011r. Wartość: 158,1 mln zł

Przebudowa ulicy Gen. St. Maczka na długości 3,2 km (2 jezdnie) obejmowała wykonanie robót ziemnych, nową konstrukcję jezdni na całej długości odcinka, budowę 5 obiektów inżynierskich, chodniki i ścieżki rowerowe, oraz przebudowano całej infrastruktury podziemnej.

Przebudowa nawierzchni ulic: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowskiej, Knyszyńskiej, Narewskiej, Głowackiego i Owsianej w Białymstoku

Data: luty 2009 – sierpień 2010 r. Wartość: 41,25 mln zł

Podczas przebudowy ciągu ulic: Antoniuk Fabryczny, Antoniukowskiej, Knyszyńskiej będących jednym z ważniejszych ciągów ulic Białegostoku przebudowane zostały cztery skrzyżowania, wybudowano nowy most oraz zmodernizowano i ulepszono nawierzchnię drogi, wybudowano nowe sygnalizacje świetlne, przebudowano całą infrastrukturę.

Budowa ulicy Sitarskiej

Data: luty 2017 – lipiec 2018. Wartość: 35,9 mln zł 

Przebudowa ulicy Sitarskiej na odcinku 0,9 km, obejmowała swoim zakresem całą infrastrukturę, budowę obiektów inżynierskich, roboty ziemne, nową konstrukcję na całej długości odcinka jezdni i ścieżki rowerowej, oraz roboty brukarskie (krawężniki, chodniki, obrzeża, zatoki autobusowe, elementy odwodnienia).

Przebudowa ulicy Klepackiej

Data: 2018 – 2020. Wartość: 44,6 mln zł 

Przebudowa ulicy Klepackiej na odcinku 0,6 km, obejmowała swoim zakresem całą infrastrukturę, budowę obiektów inżynierskich, roboty ziemne, nową konstrukcję na całej długości odcinka jezdni i ścieżki rowerowej, oraz roboty brukarskie (krawężniki, chodniki, obrzeża, zatoki autobusowe, elementy odwodnienia)