Strona
Oferta firmy
O firmie
Kogo szukamy

Materiały budowlane

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. prowadzi działalność wykorzystując wytwórnie mas bitumicznych: MARINI E-TOWER 2500 – zlokalizowana w Białymstoku. Wytwórnia o wydajności 160 ton/h - posiada zautomatyzowany proces technologiczny umożliwiający dokładne dozowanie kruszyw, bitumu, wypełniacza jak i środków adhezyjnych oraz stabilizujących. Całość produkcji archiwizowana jest elektronicznie. Wytwórnia posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, co gwarantuje wysoką jakość produkcji.