Strona
Oferta firmy
O firmie
Kogo szukamy

Drogi

Podstawowym obszarem działalności PEUIM jest budownictwo drogowe. Firma realizuje projekty głównie na terenie województwa podlaskiego. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach przez PEUiM należą:

Przebudowa DW 676 Białystok – Supraśl

Data: czerwiec 2017 – listopad 2018. Wartość: 119,1 mln zł 

Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 9,8 km, obejmowała swoim zakresem całą infrastrukturę, budowę obiektów inżynierskich (w tym budowa estakady nad doliną rzeki o długości 620 m), roboty ziemne, nową konstrukcję na całej długości odcinka jezdni i ścieżki rowerowej, oraz roboty brukarskie (krawężniki, chodniki, obrzeża, zatoki autobusowe, elementy odwodnienia).

Przebudowa DW 676 Białystok – Supraśl
Przebudowa DW 676 Białystok – Supraśl

Przebudowa DW 685 Zabłudów – Nowosady

Data: wrzesień 2017 – czerwiec 2019. Wartość: 48,8 mln zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 8,2 km, obejmowała swoim zakresem całą infrastrukturę, budowę obiektów inżynierskich (w tym budowa mostu na rzece Rudnia), roboty ziemne, nową konstrukcję na całej długości odcinka jezdni i ścieżki rowerowej, oraz roboty brukarskie (krawężniki, chodniki, obrzeża, zatoki autobusowe, elementy odwodnienia).

droga Zabłudów
Przebudowa DW 685 Zabłudów – Nowosady