Strona
Oferta firmy
O firmie
Kogo szukamy

O firmie

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. (PEUiM) z siedzibą w Białymstoku jest spółką z sektora budownictwa drogowego. Spółka specjalizuje się w kompleksowej budowie i remontach ulic miejskich i dróg pozamiejskich wraz z towarzyszącą tym obiektom pełną infrastrukturą techniczną, zarówno naziemną, jak i podziemną. Ponadto Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji mas bitumicznych na potrzeby własne oraz na potrzeby zewnętrznych podmiotów.