Strona
Oferta firmy
O firmie
Kogo szukamy

Proces rekrutacyjny

W przypadku pojawienia się potrzeby zatrudnienia nowego pracownika, uruchamiamy proces rekrutacyjny. Wszystkie aplikacje nadesłane do nas zgodnie z wymaganiami podlegają weryfikacji. Kandydaci posiadający profil zgodny z oczekiwaniami, zapraszani są na Etap 1 procesu rekrutacyjnego.

Etap 1 to rozmowa kwalifikacyjna, na którą zapraszamy tylko wybranych kandydatów. Rozmowa prowadzona jest przez pracownika Działu Personalnego i ma na celu bliższe poznanie kandydata. Podczas tego spotkania chcemy sprawdzić nie tylko posiadane umiejętności, ale również kompetencje i cechy osobowości, pod kątem pracy w naszej organizacji. Wszystkie osoby uczestniczące w rozmowie kwalifikacyjnej, niezależnie od decyzji, otrzymują informację o wyniku etapu 1.

Etap 2 to spotkanie z potencjalnym bezpośrednim przełożonym, podczas którego sprawdzane są umiejętności i predyspozycje kandydata pod kątem stanowiska. Ta osoba podejmuje decyzję, kto dołączy do grona jego zespołu i naszych współpracowników.

Etap 3 to proces adaptacyjny w naszej firmie. Witamy!